Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń gospodarczych, które dotknęły nas po kieszeni. Co więcej, wiele z nich nadal odbija się echem w portfelu. Przypomnijmy zatem w skrócie co się działo....